Mardin Valiliği, Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı Ortak Mali destek programı kapsamında; Mardin ilinde kapama meyve bahçelerinize %75 hibe desteği verecektir.

Programın Genel Amacı:

Kırsal alanda, geri kalmış dağlık alt bölgelerde uzun vadede katma değeri yüksek, rekabetçi bir tarımsal üretim yapısının oluşturulması suretiyle çiftçilerin gelir düzeyinin artırılarak Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını sağlamaktır.

Mardin için ayrılan bütçe : 2.500.000 TL

Desteklenecek meyve Çeşitleri : Fıstık, Badem,Ceviz

Destek Limitleri : En az 5 Dekar, en fazla 50 Dekar Meyve Bahçesi

Programın son Başvuru tarihi : 18 Mayıs 2015

Başvuruda istenen belgeler :

*Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden temin edilecek Çiftçi Talep Formu

*2014/2015 Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi

*Arazi Mülkiyeti Durumunu gösteren Belge

*2 adet araziye ait çekilmiş fotoğraf

Program ile ilgili detaylı bilgi için Mardin Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğüne başvuru gerekmektedir.