Selahattin DİNÇ

Yazı İşleri Müdür Vekili

                                 
                       Tel:0482 251 30 91
                                          Fax:0482 251 32 00
        
 
 
8 Haziran 2011 Çarşamba tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girenValilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat,Görev ve Çalışma Yönetmeliği 25.maddesinde belirtildiği üzere,(1) İl birimleri tarafından yürütülen hizmetler ilçelerde;
a) İl yazı işleri, il basın ve halkla ilişkiler, özel kalem ve protokol şube müdürlüklerince yürütülen hizmetler; ilçe yazı işleri müdürlüğü,
b) İl mahalli idareler, il planlama ve koordinasyon ve şehit ve gazi işlemleri şube müdürlüklerince yürütülen hizmetler; ilçe mahalli idareler şefliği,
c) İl idare kurulu ve hukuk işleri şube müdürlüklerince yürütülen hizmetler; ilçe hukuk işleri şefliği,
ç) Bilgi işlem şube müdürlüğünce yürütülen hizmetler; ilçe bilgi işlem şefliği,
d) İl sosyal etüt ve proje müdürlüğünce yürütülen hizmetler; ilçe sosyal etüt ve proje şefliği,
e) Müstakil şeflikleri bulunmayan ilçelerde bu müdürlüklere ait hizmetler; ilçe yazı işleri müdürlüğü,tarafından yürütülür.
(2) İl'de olağanüstü hal uygulandığı takdirde ilçe olağanüstü hal bürosunun sekretarya hizmetleri, ilçe yazı işleri müdürlüğünce yürütülür.