Reşat ÇİÇEK

Yazı İşleri Müdür Vekili

0482 251 30 91

 

8 Haziran 2011 Çarşamba tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girenValilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat,Görev ve Çalışma Yönetmeliği 25.maddesinde belirtildiği üzere,(1) İl birimleri tarafından yürütülen hizmetler ilçelerde;

a) İl yazı işleri, il basın ve halkla ilişkiler, özel kalem ve protokol şube müdürlüklerince yürütülen hizmetler; ilçe

yazı işleri müdürlüğü,

b) İl mahalli idareler, il planlama ve koordinasyon ve şehit ve gazi işlemleri şube müdürlüklerince yürütülen

hizmetler; ilçe mahalli idareler şefliği,

c) İl idare kurulu ve hukuk işleri şube müdürlüklerince yürütülen hizmetler; ilçe hukuk işleri şefliği,

ç) Bilgi işlem şube müdürlüğünce yürütülen hizmetler; ilçe bilgi işlem şefliği,

d) İl sosyal etüt ve proje müdürlüğünce yürütülen hizmetler; ilçe sosyal etüt ve proje şefliği,

e) Müstakil şeflikleri bulunmayan ilçelerde bu müdürlüklere ait hizmetler; ilçe yazı işleri müdürlüğü,

tarafından yürütülür.

(2) İl'de olağanüstü hal uygulandığı takdirde ilçe olağanüstü hal bürosunun sekretarya hizmetleri, ilçe yazı

işleri müdürlüğünce yürütülür.