T.C.
DERİK KAYMAKAMLIĞI
İlçe Jandarma Komutanlığı
 
 
                                                                                                                                    30 Ocak  2018
BASIN DUYURUSU
 
Bakanlar Kurulunun 22.12.2017 Tarihli 2017/11173 Sayılı Kararı İle Derik İlçesi  Turcel Dağı (37sfb1627338174,37sfb1374137213, 37sfb1373235588, 37sfb1536235686,37sfb1578233073,  37sfb2122630850 Koordinatlarında)  01 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.
 
GÜVENLİK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK  ESASLAR:
 
1.         Güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından itibaren en çok iki yüz metreye kadar olan saha dahilinde yangın ve patlama tehlikesi gösteren her türlü maddenin imali , depolanması ve satış yerlerinin açılması yasaklanabilir. Bu yasakla ilgili sınır ,  özel güvenlik bölgesinde mahalli mülki amirler; askeri güvenlik bölgelerinde ise askeri tesisin teknik özellikleri ve hassasiyeti dikkate alınarak garnizon komutanı ve mahalli mülki amirler tarafından birlikte tespit edilir.
 
2.         Kamulaştırma yapılan güvenlik bölgelerine ve güvenlik bölgesi tahsis edilen deniz sahasına , buradaki tesislerde görevli olanlarla, askeri güvenlik bölgelerinde  yetkili komutanlığın, kamu ve özel kuruluşlara ait tesislerde ise , bu konuda yetkili makamın izin verdiği kişilerden başkası giremez ve oturamaz. 
 
3          Askeri güvenlik bölgesi olarak tespit edilen , Türk Silahlı Kuvvetlerine ait, kıta , karargah, kurum , ordugah gibi tesislerin , fotoğraf ve filminin çekilmesi , harita ,resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması , bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması , bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile ilgili birlik komutanlığı tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır.
 
4.         Güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından itibaren İki yüz metreye kadar olan bölgelerde hangi tür zirai ürünün yetiştirileceğine mahalli mülki amirler tarafından karar verilebilir.
 
5.         Fiileri daha ağır bir cezayı gerektirmediği taktirde ; ikinci derece askeri yasak bölgeler ile güvenlik bölgeleri içindeki veya sınırlarındaki işaretleri , tel örgüleri, duvarları veya hendekleri ve benzeri tesisleri yıkanlar veya bozanlar veya yerlerini değiştirenler hakkında  hakkında , bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin  bir liradan  beş bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
 
 
 
DERİK HALKINA SAYGIYLA DUYRULUR.
 
 
DERİK-ÇAYKÖY BÖLGESİ GEÇİCİ ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ TEKLİFİ
Adı                                   : Derik Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi
Bölgeden Sorumlu Birlik  : Derik-Mazıdağı İlçe J.K.lıkları
Yasağın Kapsamı            : 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Başlangıç/Bitiş Tarihleri   : 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018
Mahalli Adı                       : Yoktur.